Waar gaat het interview over?
We zijn in het klimaatonderzoek een richting uitgegaan die de wetenschap onwaardig is. De belangen van wetenschap en politiek zijn sterk verstrengeld geraakt. Daardoor is waarheidsvinding al jaren niet meer het uitgangspunt. De geschiedenis zal dat de verantwoordelijke wetenschappers, bestuurders en politici zeer kwalijk nemen. Het gaat daarbij niet alleen om degenen die het kwaad hebben geïnitieerd, maar ook om hen die het hebben gefaciliteerd.
CLINTEL waarschuwt dat op basis van onvolwassen wetenschappelijke modellen de wereld  een onzinnig klimaatbeleid krijgt opgedrongen en dat in naam van de wetenschap de samenleving ernstig wordt ontwricht.